Čerešenka oz

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Čerešenka

       Občianske združenie Čerešenka vzniklo v roku 2011 z iniciatívy niekoľkých občanov obce Čižatice. Združenie dostalo svoj názov podľa stromu čerešňe týčiaceho sa nad obcou, v ktorom sa nachádza kameň znázorňujúci hranicu katastrálnych území obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice.
Hlavným cieľom o.z. Čerešenka je upriamiť pozornosť turistov, ako aj obyvateľov bližšieho, či širšieho okolia na historické, kultúrne a prírodné dedičstvo nachádzajúce sa v oblasti obcí Torysského, Olšavského a Kecerovského mikroregiónu.


     Združenie vyvíja na tomto území aktivity v rôznych odvetviach tak, aby prilákalo čo najširšie spektrum ľudí. Snaží sa podporovať tradičné remeslá, ľudové umenie a folklór, rozvíjať cestový ruch a agroturistiku, prehlbovať interaktívnu spoluprácu s inými združeniami, zhropmažďovať informácie z histórie ako aj súčasného diania a organizovať rôzne besedy, výstavy a prednášky.  
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky