Projekty - Čerešenka oz

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty

Prameň Karola Róberta

      Neďaleko obce Čižatice sa nachádza prameň, pri ktorom sa podľa legendy zastavil Karol Róbert tesne po známej bitke pri Rozhanovciach. O.z. Čerešenka tento prameň, ako aj jeho okolie zveľadilo aj vďaka Programu obnovy dediny a vytvorilo nad ním striešku, ako aj lavičky vhodné na oddych a relax pre všetkých návštevníkov tohto výnimočného miesta.
Cyklotrasa

      Ďalším z projektov na ktorých spolupracovalo aj o.z. Čerešenka bola cyklotrasa vedúca od sídliska Dargovských hrdinov, ponúkajúca výhľady na všetky významné artefakty spájajúce sa s bitkou pri Rozhanovciach. Kľukatí sa okolo drevených sôch nad obcou Beniakovce, kamenného obelisku v srdci obce Rozhanovce a rozhľadni Čerešenka týčiacej sa nad obcou Čižatice. Cyklotrasa má svoj cieľ na sídlisku Ťahanovce.
Odstraňovanie odpadu

       Hlavným cieľom tohto projektu bola likvidácia nelegálnych skládok odpadu v okolí rozhľadne Čerešenka, ako aj zber odpadu z prístupových ciest vedúcich k rozhľadni, s čím súvisel aj výrub krovín zasahujúcich do ciest. 
 
Obnova židovských cintorínov

       Snaha o obnovu miest posledného odpočinku v okolí Slanských vrchov bola odštartovaná na židovskom cintoríne v obci Chrastné. Potenciál na obnovu majú aj židovské cintoríny v obciach Opiná a Ploské. Skrášlenie týchto miest je podporené aj starostami jednotlivých obcí, ako aj samotnou židovskou náboženskou obcou.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky